• USMGradByDesign
 • USMPermatangPelajar

USMLiveMAJLIS ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) 2018
Tonton di YouTube

Latar Belakang Institusi

Universiti Sains Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1969,  merupakan  universiti kedua tertua di negara ini.  Sebelum Akta Universiti dikuatkuasakan pada 4 Oktober 1971, Universiti Sains Malaysia dikenali sebagai Universiti Pulau Pinang.

Pada peringkat awal,  Universiti Sains Malaysia (USM) bermula dengan pengambilan seramai 57 orang pelajar sains.  Sejak itu, USM  membangun dengan pesatnya dan kini  USM mampu menawarkan pelbagai kursus pada  peringkat ijazah pertama dan ijazah tinggi kepada lebih 20,000 orang pelajar.  Kini, USM terkenal sebagai antara universiti tersohor di dalam mahupun di luar negara.

USM ditubuhkan hasil persetujuan yang  tercapai daripada resolusi yang   diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada tahun 1962, yang mencadangkan agar sebuah kolej universiti ditubuhkan di Pulau Pinang.  Sehubungan itu, sebidang tanah dikenal pasti di Sungai Ara sebagai tapak kolej universiti ini. Majlis Peletakan Batu Asas di tapak ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia Y.T.M Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj  pada 7 Ogos 1967.

Walau bagaimanapun, Universiti Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun 1969 untuk  menampung keperluan kampus yang lebih luas dan persekitaran yang lebih kondusif bersesuaian dengan keperluan negara pada masa hadapan.

Pada bulan April 1969, Profesor Hamzah Sendut telah dilantik sebagai Naib Canselor.  Dua bulan kemudian, kumpulan pertama seramai  57 orang pelajar telah diterima masuk untuk mengikuti pengajian mereka.  Memandangkan kawasan kampus di Sungai Ara belum  dibangunkan, maka  kumpulan pelajar ini ditempatkan di Maktab Perguruan Persekutuan Bukit Gelugur yang dipinjamkan daripada Kementerian Pelajaran. Pada tahun 1971, kampus yang sepatutnya di Sungai Ara dipindahkan ke tapak yang ada sekarang,  iaitu di  Minden.  Lokasi baru seluas 500 ekar yang terletak di kawasan berbukit  ini begitu  mempesonakan dengan persekitarannya yang menghijau, ditambah pula dengan keindahan laut yang luas terbentang.

Sejak penubuhannyanya,  USM melaksanakan sistem pusat pengajian,  yang agak berbeza dengan sistem falkulti yang lazimnya diamalkan.  Yang uniknya sistem ini adalah bahawa pelajar setiap pusat pengajian dapat memenuhi keperluan pengijazahan khusus di dalam bidang yang dipilih dan pada masa yang sama, pelajar berpeluang mengikuti bidang pengajian dalam disiplin lain yang ditawarkan oleh pusat pengajian yang lain.  USM merupakan universiti pertama yang mengamalkan pendekatan antara bidang ini.  Melalui pendekatan ini,  USM dapat memastikan bahawa graduan yang dihasilkannya terlatih dan serba boleh.

Kampus Induk USM terletak di bahagian pulau Pulau Pinang dengan keluasan 591.72 ekar (240.13 hektar).  USM mempunyai dua kampus cawangan iaitu  Kampus Kesihatan yang terletak di Kubang Kerian (lebih kurang 300 km dari Kampus Induk)  dan Kampus Kejuruteraan yang terletak di Nibong Tebal (lebih kurang 50 km dari Kampus Induk). Pusat Pengajian Sains Perubatan,  Pusat Pengajian Sains Kesihatan dan Pusat Pengajian Sains Pergigian terletak di Kampus Kesihatan, manakala Kampus Kejuruteraan menempatkan  enam Pusat Pengajian Kejuruteraan. Hingga kini, lebih daripada 30,000 pelajar telah mendaftar di USM.

Mengapa USM terlalu istimewa?

Sejak penubuhannya, USM telah mengamalkan pendekatan yang inovatif dalam pendidikan tinggi. Antara pendekatan yang penting adalah penyimpangan daripada sistem fakulti yang lazimnya diamalkan dalam organisasi akademik lain. Sebaliknya, USM telah melaksanakan sistem pusat pengajian yang lebih meluas. Melalui sistem ini, subjek yang berkaitan dikelompokkan ke dalam rancangan pengajian dan di setiap pusat pengajian,  pelbagai kursus dan subjek disusun untuk membolehkan pelajar menerima ijazah yang khusus dalam subjek tertentu.

Pada permulaan, USM telah diberi mandat untuk menyediakan, menggalakkan dan membangunkan  pengajian tinggi dalam bidang   Sains Tulen,  Sains Gunaan, Sains Perubatan dan Kesihatan, Sains Farmasi,  Sains & Teknologi Bangunan, Sains Kemasyarakatan, Ilmu Kemanusiaan, dan Ilmu Pendidikan, di samping menyediakan penyelidikan dan pemajuan ilmu serta menyebarluaskan ilmu tersebut dalam bidang-bidang pengajian ini.

Sebagai satu daripada empat Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf sebagai Universiti Berintensifkan  Penyelidikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi,  USM turut menawarkan peluang pendidikan dan penyelidikan kepada pelajar dan staf.  Satu daripada elemen utama dalam pembangunan kecemerlangan akademik di USM adalah penubuhan pusat dan unit penyelidikan.  Hal ini selaras dengan hakikat bahawa universiti  sememangnya sedar akan keperluan bidang penyelidikan dan pendidikan yang harus sentiasa terbuka terhadap permintaan masyarakat. Melalui penubuhan pusat dan unit ini, akan membuka  peluang yang lebih baik ke arah penyepaduan dan pembentukan jaringan.

Sebagai tambahan, USM turut menwarkan perkhidmatan perundingan, pengujian dan penasihatan kepada industri. Kesemua perkhidmatan ini tergolong di bawah kelolaan USAINS Holdings Sdn. Bhd, iaitu bahagian komersial USM.

Latarbelakang Program

USM menawarkan program sarjana dan pascasarjana yang dilakukan oleh pusat pengajian sebagai berikut:

Sains Gunaan
Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan
Pusat Pengajian Teknologi Industri
Pusat Pengajian Sains Farmasi
Pusat Pengajian Sains Komputer

Sastera Gunaan
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Pusat Pengajian Pengurusan
Pusat Pengajian Perumahan , Bangunan dan Perancangan
Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan (GSB)
Pusat Pengajian Komunikasi
Pusat Pengajian Seni
Institut Pengajian Siswazah (IPS)

Sastera Tulen
Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan

Sains Tulen
Pusat Pengajian Sains Biologi
Pusat Pengajian Sains Kimia
Pusat Pengajian Matematik
Pusat Pengajian Sains Fizik
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral
Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Kampus Kesihatan
Pusat Pengajian Sains Pergigian
Pusat Pengajian Sains Kesihatan
Pusat Pengajian Sains Perubatan

Senarai Pusat Penyelidikan, Pusat Perkhidmatan, dan Unit di USM adalah seperti berikut:

Pusat Penyelidikan

 1. Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia
 2. Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara
 3. Institut Penyelidikan Perubatan Molekul (INFORMM)
 4. Institut Perubatan & Pergigian Termaju
 5. Pelantar Penyelidikan Bio-Perubatan dan Sains Kesihatan
 6. Pelantar Penyelidikan Sains Fundamental
 7. Pelantar Penyelidikan Kejuruteraan dan Teknologi/Unit Inovasi dan Pembangunan Teknologi Kejuruteraan
 8. Pelantar Penyelidikan Sains Hayat
 9. Pelantar Penyelidikan Sains Klinikal
 10. Pelantar Penyelidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 11. Pelantar Penyelidikan Transformasi Sosial
 12. Pusat Genom Manusia (Pusat Vitual)
 13. Pusat IPv6 Termaju Negara (NAv6)
 14. Pusat Kajian Antarabangsa
 15. Pusat Kawalan Doping
 16. Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)
 17. Pusat Kajian Samudera & Pantai  (CEMACS)
 18. Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE)
 19. Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia
 20. Pusat Penyelidikan Dadah dan Ubat-ubatan
 21. Pusat Penyelidikan Dasar
 22. Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar
 23. Pusat Penyelidikan Pembangunan Wanita
 24. Pusat Racun Negara
 25. Pusat Rekabentuk Mikroelektronik Negara (CEDEC)
 26. Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia
 27. Sekretariat Falsafah & Sains Islam  (SEFSI)
 28. Sekretariat Kampus Sejahtera
 29. Unit Penyelidikan dan Pendidikan untuk Perdamaian  (REPUSM)
 30. Unit Penyelidikan Haiwan Makmal
 31. Unit Penyelidikan Ilmu Falak & Sains Atmosfera
 32. Unit Penyelidikan Kawalan Vektor
 33. Unit Penyelidikan Pendidikan Asas (UPPA)
 34. Unit Terjemahan Melalui Komputer


Pusat Perkhidmatan

 1. Pusat Teknologi Pengajaran Multimedia
 2. Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi
 3. Dewan Budaya
 4. Perpustakaan Hamdan Tahir
 5. Perpustakaan Hamzah Sendut
 6. Pusat Islam
 7. Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah
 8. Pusat Kemudahan Teknikal


Unit

 1. Unit Penyelidikan Sains Asronomi dan Atmosfera
 2. Unit Penyelidikan Pendidikan Asas
 3. Unit Terjemahan Melalui Komputer
 4. Unit Pembangunan Teknologi dan Inovasi Kejuruteraan
 5. Unit Penyelidikan Haiwan Makmal
 6. Unit Penyelidikan Pendidikan untuk Keamanan
 7. Unit Penasihatan Pengajaran dan Pembelajaran
 8. Unit Penyelidikan Kawalan Vektor


Kemudahan & Sumber Akademik

Kemudahan yang USM sediakan bagi pelajarnya diberikan di bawah ini:

 • Kafeteria yang selesa
 • Muzium bertaraf dunia & Galeri Seni dengan karya seni halus.
 • Dewan kuliah yang selesa untuk pengajaran & pembelajaran
 • Bank, kedai buku, farmasi, pejabat pos dan kedai runcit untuk memenuhi keperluan warga USM
 • Perpustakaan penyelidikan dengan lebih satu juta bahan bacaan, ia turut dilengkapi dengan pangkalan data elektronik dan akses internet.
 • Kediaman pelajar bagi menampung penginapan mereka di kampus.
 • Pusat Sukan yang dilengkapi dengan kemudahan bagi memenuhi acara sukan dan permainan pelajar.


Perkhidmatan Sokongan Mahasiswa & Aktiviti Pelajar Pembangunan

USM menyediakan pelbagai perkhidmatan bagi mahasiswanya seperti penginapan asrama, kaunseling / bimbingan motivasi, sukan dan kemudahan rekreasi seperti padang bola sepak, 8-lorong trak sintetik berjalan, sebuah stadium hoki astroturf dan kolam renang saiz Olimpik. Budaya peristiwa / kegiatan yang diadakan di Balai Budaya untuk menggalakkan hubungan yang lebih erat antara pelajar. Ada juga pelbagai kelab dan masyarakat yang melayani pelbagai kepentingan. Ini termasuk Masyarakat Sains Politik, Sains Komputer Club, India Budaya Club, Navigator Masyarakat, Astronomi Club, Debating & Public Speaking Club, dan Komunikasi Massa Club untuk beberapa nama.

Unit Kaunseling di USM menawarkan perkhidmatan sokongan untuk membantu mengembangkan potensi pelajar dan kemampuan.

Selain memberikan sumbangan terhadap usaha penyelidikan kebangsaan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya, Universiti juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengenal pasti dan secara berkala mengkaji bidang kajian yang layak sokongan khusus untuk bersaing secara lebih berkesan untuk dana luaran. USM dalam usaha untuk memberikan insentif yang lebih baik untuk pembangunan produk baru dan proses oleh kakitangan, itu baru-baru ini dibuat peraturan khas yang menetapkan paten dan pengkomersilan hasil penelitian.

PENGERUSI   CHAIRMAN

00 ProfRafiq2

 

 

NAIB CANSELOR 
Vice-Chancellor
Profesor Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan

 


TIMBALAN-TIMBALAN NAIB CANSELOR   DEPUTY VICE-CHANCELLORS

01 Farhan


 

TIMBALAN NAIB CANSELOR  (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
Deputy Vice-Chancellor (Academic and International)
Profesor Dato' Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah

 

02 RahmanTIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation
Profesor Dato' Ir. Dr. Abdul Rahman Mohamed FASc

 

aldrin senat

 

TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR DAN ALUMNI)
Deputy Vice-Chancellor (Student Development Affairs and Alumni)
Profesor Dr. Aldrin Abdullah

 


PENGARAH KAMPUS   CAMPUS DIRECTORS 

04 Sukari 

 

PENGARAH KAMPUS KESIHATAN
Director of Health Campus
Profesor Dato’ Paduka Dr. Ahmad Sukari Halim

 

05 azazi new

 

 

 

PENGARAH KAMPUS KEJURUTERAAN 
Director of Engineering Campus
Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria 

 


DEKAN-DEKAN PUSAT PENGAJIAN   DEANS OF SCHOOLS

06 Rozman

  

  

INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH
Institute of Postgraduate Studies
Profesor Dr. Rozman Hj. Din

    

07 salasiah new

 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI DAN TERJEMAHAN
School of Languages, Literacies and Translation
Profesor Madya Dr. Salasiah Che Lah 

 

08 Narimah

 

 

PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN
School of Humanities
Profesor Dr. Narimah Samat

 

09 shaik new

 

 


PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
School of Educational Studies
Profesor Madya Dr. Shaik Abdul Malik Mohamed Ismail

 

10 farzad

 


PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA
School of Aerospace Engineering
Profesor Madya Dr. Farzad Ismail 

 

11 Taksiah

 

PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM
School of Civil Engineering
Profesor Dr. Taksiah A. Majid

 

12 syedfuad new

 
 

PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL
School of Materials and Mineral Resources Engineering
Profesor Madya Ir. Dr. Syed Fuad Saiyid Hashim

 

13 Fadzil New

 

 

 

PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
School of Electrical and Electronic Engineering
Profesor Ir. Dr. Mohd Fadzil Ain

 

14 zainalahmad new

 


PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
School of Chemical Engineering
Profesor Ir. Dr. Zainal Ahmad

 

15 jameslaeng new

 


PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK
School of Mechanical Engineering
Profesor Madya Dr. James Laeng @ Jamaluddin Abdullah

 

 

16 nurzali new

 PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI
School of Communication
Dr. Nurzali Ismail 

 

 

KuAzamTuanLonik

 

 

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
School of Distance Education
Dr. Ku 'Azam Tuan Lonik

 

18 NoorHazlina

 

 

PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN
School of Management
Profesor Dr. Noor Hazlina Ahmad

 

19 AbdulNaser

 

 

PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN
School of Housing, Building and Planning
Profesor Madya Ir. Dr. Abdul Naser Abdul Ghani

 

20 HabibahWahab

 

 

PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI
School of Pharmaceutical Sciences
Profesor Dr. Habibah A. Wahab

 

21 azlanaziz new

 

 

PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK
School of Physics
Profesor Dr. Azlan Abdul Aziz 

 

22 amirul new

 

  

PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT
School of Biological Sciences
Profesor Dr. Amirul Al-Ashraf Abdullah

 

23 Azlinda

 

 

PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN
School of Social Sciences
Profesor Dr. Azlinda Azman

 

24 norazmi new

  

 

 

PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN
School of Health Sciences
Profesor Dr. Norazmi Mohd. Nor 

 

25 rohana new

 
 PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA
School of Chemical Sciences
Profesor Dr. Rohana Adnan 

 

26 Rosni

 

 

 

PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER
School of Computer Sciences
Profesor Dr. Rosni Abdullah @ Mustafa

 

27 Hailiza

 

 

PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK
School of Mathematical Sciences
Profesor Dr. Hailiza Kamarulhaili

 

28 fadhli new

 

 


PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN
School of Dental Sciences
Profesor Madya Dr. Mohd Fadhli Khamis

 

29 shaifulbahari new

 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN
School of Medical Sciences
Profesor Dr. Shaiful Bahari Ismail

 

 30 mumtaz newPUSAT PENGAJIAN SENI
School of the Arts
Dr. Mumtaz Begum P.V Aboo Backer


 

31 AzlanAmran

 

 

PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN
Graduate School of Business
Profesor Dr. Azlan Amran

 

32 norli new

 

 

PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI
School of Industrial Technology
Profesor Dr. Norli Ismail

 


PENGARAH INSTITUT/PUSAT   DIRECTORS OF INSTITUTES / CENTRES

33 Rahmah

 

 

INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL (HiCOE)
Institute for Research Molecular Medicine
Profesor Dr. Rahmah Noordin 

 

34 SyedAzhar

 

 

INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU
Advanced Medical and Dental Institute
Profesor Dr. Syed Azhar Syed Sulaiman

 

35 zainuriah new

 

 


INSTITUT PENYELIDIKAN TEKNOLOGI NANO-OPTOELEKTRONIK (INOR)
Institute of Nano-Optoelectronics Research and Technology (INOR)
Profesor Dr. Zainuriah Hassan

 

36 hazri new

 
 


INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA (IPPTN)
National Higher Education Research Institute
Profesor Dr. Hazri  Jamil 

 

37 chongsc new

 

 PUSAT BIOLOGI KIMIA
Centre for Chemical Biology
Profesor Dr. Chong Shu Chien @ Alexander

 

38 Rosni

 

 

PUSAT IPV6 TERMAJU NEGARA
National Advanced IPv6 Centre
Profesor Dr. Rosni Abdullah @ Mustafa

 

39 Suzyrman

 

 

PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL 
Centre for Global Sustainability Studies (CGSS)
Dr. Suzyrman Sibly

 

40 shahir new

 

 

PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM
Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV)
Dr. Shahir Akram Hassan

 


41 aileen new

 
PUSAT KAJIAN SAMUDERA DAN PANTAI
Centre for Marine and Coastal Studies
Profesor Dato’ Dr. Aileen Tan Shau Hwai

 

42 fadzilain new

 
PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELETRONIK (CEDEC)
Collaborative Micro-Electronic Design Excellence Centre
Profesor Ir. Dr. Mohd Fadzil Ain 

 

43 mokhtars new

 

 

 

PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL
Centre for Global Archaeological Research
Profesor Dato’ Dr. Mohd Mokhtar Saidin

 

44 vicknasingam new

 

 

PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN (HiCOE)
Centre for Drug Research
Profesor Dr. Vicknasingam Balasingam Kasinather

 

45 AzeemF

 

PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA
Centre for Policy Research and International Studies
Profesor Madya Dr. Azeem Fazwan Ahmad Farouk

 


05 azazi new

 

 

PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI DAN SALIRAN BANDAR (HiCOE)
River Engineering and Urban Drainage Research Centre
Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria

 

47 Noraida

 

 

PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER
Centre for Research on Women and Gender
Profesor Dr. Noraida Endut

 

48 rahimi

 

 

PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM
Centre for Co-Curriculum Programmes
Dr. Rahimi Che Aman

 

49 wanj new

 

 

PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA
Centre for Instructional Technology and Multimedia
Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya

 

75 IsaMajid

 

 

PUSAT RACUN NEGARA
National Poison Centre

Profesor Dato’ Dr. Mohamed Isa Abd. Majid

 


PROFESOR-PROFESOR PENUH MASA YANG DIPILIH SELECTED PROFESSORS 

50 karimalias new

 


PROFESOR DR. ABD. KARIM ALIAS
Pusat Pengajian Teknologi Industri
School of Industrial Technology

 

51 khalil new

  

PROFESOR DATUK DR. ABDUL KHALIL H.P. SHAWKATALY
Pusat Pengajian Teknologi Industri
School of Industrial Technology52 latiff new

 

 

PROFESOR DR. ABDUL LATIF AHMAD
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia
School of Chemical Engineering

 

53 RahmanO

 

 

PROFESOR DR. ABDUL RAHMAN OTHMAN
Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh
School of Distance Education

 

54 rashidaziz new

 


 

PROFESOR SR. DR. ABDUL RASHID ABDUL AZIZ 
Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan
School of Housing, Building and Planning

 

55 razaksulaiman new

 

 

PROFESOR DR. ABDUL RAZAK SULAIMAN
Pusat Pengajian Sains Perubatan
School of Medical Sciences

   

57 FauziMNoor

 

 

PROFESOR DR. AHMAD FAUZI MOHD NOOR
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral
School of Materials and Mineral Resources Engineering

 

58 Izani

 

 

PROFESOR DR. AHMAD IZANI MD ISMAIL
Pusat Pengajian Sains Matematik
School of Mathematical Sciences

 

60 sofiman new

 

 

PROFESOR DR. AHMAD SOFIMAN OTHMAN
Pusat Pengajian Sains Kajihayat
School of Biological Sciences

 

61 zuhairi new

 

 


PROFESOR DR. AHMAD ZUHAIRI ABDULLAH
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia
School of Chemical Engineering

 

62 Aminuddin

 

 

PROFESOR DR. AMINUDDIN AB GHANI
Pusat Penyelidikan kejuruteraan Sungai dan Bandar 
River Engineering and Urban Drainage Research Centre (REDAC)

 

63 Badaruddin

 

 

PROFESOR DR. BADARUDDIN MOHAMED
Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan
School of Housing, Building and Planning

 

65 Fauziah

   

PROFESOR DR. FAUZIAH AHMAD
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam
School of Civil Engineering


 

66 hanafi new

 

  

PROFESOR DR. HANAFI ISMAIL
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral
School of Materials and Mineral Resources Engineering

 

67 HasnahOsman

 

 

PROFESOR DATO’ DR. HASNAH OSMAN
Pusat Pengajian Sains Kimia
School of Chemical Sciences

 

68 ibrahiml new

 

 

PROFESOR DR. IBRAHIM LUTFI SHUAIB
Institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT)
Advanced Medical and Dental Institute

 

69 JafriMalin

 

PROFESOR DATO’ DR. JAFRI MALIN ABDULLAH
Pusat Pengajian Sains Perubatan
School of Medical Sciences

 

70 jamilah new

 

 

PROFESOR DR. JAMILAH AHMAD
Pusat Pengajian Komunikasi
School of Communication

 

71 SudeshK

 

 

PROFESOR DR. K. SUDESH KUMAR KANAPATHI PILLAI
Pusat Pengajian Sains Kajihayat
School of Biological Sciences

 

72 Mahani

 

 

PROFESOR DATIN DR. MAHANI AWANG @ MUSA
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

School of Humanities

 

73 RoslanH

 

 

PROFESOR DR. MD. ROSLAN HASHIM
Institut Penyelidikan Teknologi Nano-Optoelektronik
Institute of Nano-Optoelectronics Research and Technology 

 

74 MegatAzmi

 

PROFESOR DR. MEGAT AZMI MEGAT JOHARI
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam
School of Civil Engineering

 

 

76 Nazalan

 

 

PROFESOR DR. MOHD NAZALAN MOHD NAJIMUDIN
Pusat Pengajian Sains Kajihayat
School of Biological Sciences

 

77 ZubirMJ

 

PROFESOR DR. MOHD. ZUBIR MAT JAFRI
Pusat Pengajian Sains Fizik 
School of Physics

 

78 MunirahG

 

 

PROFESOR DR. MUNIRAH GHAZALI
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
School of Educational Studies

 

79 ashidi

 

 

PROFESOR IR. DR. NOR ASHIDI MAT ISA
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
School of Electrical and Electronic Engineering

 

 

81 Rosihan

 

 

PROFESOR DATO’ INDERA DR. ROSIHAN MOHAMED ALI
Pusat Pengajian Sains Matematik
School of Mathematical Sciences

 

82 RuhainiAli

 

 

PROFESOR DATO’ DR. RUHANI ALI
Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan
Graduate School of Business

 

83 SabariahIsmail

 

 

PROFESOR DR. SABARIAH ISMAIL
Pusat Penyelidikan Dadah dan Ubat-Ubatan (HiCOE)
Centre for Drug Research

 

84 shaharum new

 

 

PROFESOR DR. SHAHARUM SHAMSUDDIN
Pusat Pengajian Sains Kesihatan
School of Health Sciences

 

85 Sivamurugan

 

 

PROFESOR DR. SIVAMURUGAN PANDIAN
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
School of Social Sciences

 

86 wanhaz new

 

 

PROFESOR DR. WAN HAZABBAH WAN HITAM
Pusat Pengajian Sains Perubatan
School of Medical Sciences

 

87 WanRosli

 

 

PROFESOR DR. WAN ROSLI WAN ISHAK
Pusat Pengajian Sains Kesihatan
School of Health Sciences

 

89 ZaidiRipin

 

 

PROFESOR DR. ZAIDI MOHD RIPIN
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik
School of Mechanical Engineering

 

90 ZainalArifin

 

PROFESOR DR. ZAINAL ARIFIN MOHD ISHAK
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral
School of Materials and Mineral Resources Engineering

 

91 zainul new

 


PROFESOR DR. ZAINUL AHMAD RAJION
Pusat Pengajian Sains Pergigian
School of Dental Sciences

 


SETIAUSAHA   SECRETARY

92 MusaAli

 

 

PENDAFTAR
REGISTRAR
Dr. Musa Ali

 

EX-OFFICIO  

93 Rohayati

 

BENDAHARI
BURSAR
Dr. Rohayati Mohd. Isa

 

94 rugayah new

 

 

KETUA PUSTAKAWAN
CHIEF LIBRARIAN
Puan Rugayah Ali

 

95 KhairulAnuar

 

 

PENASIHAT UNDANG-UNDANG
LEGAL ADVISER
Dr. Khairul Anuar Che Azmi

 

Tarikh kemaskini Ahli Senat 2019-2021 04/10/2019 

USM50LogoBRAND GUIDES

 

Kemasukan ke USM

 • iconBMvr

 • iconIMCCv2

Maklumat Terkini

 • Konvo57

 • VC2019

 • konvo56

 • sb usminfo

 • manualbrandcover

 • sb passport

 • sb yayasan

 • sb diari

Sistem Atas Talian

01 CampusOnline
02 StaffEmailBM
03 StudentEmailBM
04 PohonUSM
05 0nlineIPS
06 eRecruit
07 KaryaUSM
08 Ramadhan
09 eLearn

Pelawat

7965939
Hari iniHari ini693
SemalamSemalam3129
Minggu iniMinggu ini693
Bulan IniBulan Ini71383