Logo APEX

ApexUSM

Rasional Logo

Logo ini dihasilkan sebagai kelangsungan inisiatif APEX sejak 2008. Bentuk segitiga menggambarkan tiga bucu yang mewakili nilai-nilai utama - kecemerlangan, kesejahteraan dan kemesraan disertai komponen kehidupan berasaskan kepada keinsanan, persekitaran dan ketuhanan. Segitiga ini disusun menaik ke atas bermaksud peningkatan pencapaian universiti yang berterusan dan seterusnyadisusun dan membentuk huruf A sebagai lambang kepada kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Komposisi sembilan bentuk segitiga adalah mewakili, sembilan teras APEX (Keilmuan, Masa Hadapan, Kelestarian, Kelainan, Kesejagatan, Kemanusiaan, Perubahan Pengorbanan, Kesejahteraan) sebagai pemacu kecemerlangan. Segitiga yang paling besar (warna ungu) mewakili kepada teras keilmuan manakala segitiga kedua terbesar (warna putih) mewakili kesejahteraan.

Keterangan Warna Logo

Warna ungu melambangkan kepada kematangan manakala jingga melambangkan dinamik sesuai dengan motto Kami Memimpin dan APEX yang bertunjangkan kepada kematangan yang diperkasakan oleh sifat dan sikap yang dinamik.