Transformasi Agenda APEX

Universiti Sains Malaysia (USM) telah dipilih untuk melaksanakan Program Pemacuan Untuk Kecemerlangan (APEX) pada tahun 2008. APEX adalah satu program pembangunan pantas untuk membolehkan institusi pengajian tinggi yang diiktiraf sebagai entiti bertaraf dunia. Program ini bertujuan untuk memudahkan universiti yang dipilih untuk berada di peringkat antarabangsa dan juga untuk memberi motivasi dan membantu meningkatkan tahap kecemerlangan dalam pendidikan tinggi. Program APEX telah dikenal pasti sebagai salah satu daripada inisiatif yang paling kritikal untuk membantu mengubah Pengajian Tinggi Malaysia. Hasil daripada inisiatif ini, Kementerian Pengajian Tinggi meminta semua institusi awam dan swasta tempatan untuk mengemukakan cadangan mereka untuk dipertimbangkan untuk dipilih sebagai Universiti APEX, dengan status APEX yang berprestij yang diberikan kepada yang berjaya.

Misi USM dalam melaksanakan program APEX ini adalah untuk menjadi sebuah universiti universiti perintis, trans-disiplin dan penyelidikan intensif yang memperkasakan bakat masa depan dan membolehkan golongan terkebawah untuk mengubah sosioekonomi mereka kesejahteraan.

"Kami berhasrat untuk memimpin dan menginovasi untuk mencapai kecemerlangan pada peringkat antarabangsa melalui memajukan dan menyebarkan pengetahuan dan kebenaran, memupuk kualiti yang menekankan kecemerlangan akademik dan profesionalisme, membangunkan individu holistik dan memberikan komitmen yang tinggi terhadap aspirasi masyarakat, negara visi dan aspirasi universal ".

USM turut mengambil kira konsep kemampanan untuk mencapai wawasannya sebagai universiti APEX, iaitu: "Transformasi Pendidikan Tinggi untuk Kelestarian Hari Esok"

Muat Turun versi penuh