Misi & Visi

usm the brand

Wawasan

"Mentransformasikan Pendidikan Tinggi untuk Kelestarian Hari Esok"

Misi

USM ialah universiti perintis, berintensifkan penyelidikan rentas bidang yang memperkasakan bakat masa hadapan dan mengupayakan golongan terkebawah demi mentransformasi kesejahteraan sosioekonomi mereka.

Nilai

Kualiti, kesetaraan, ketersediaan, ketercapaian, ketersanggupan dan kesesuaian   

Wawasan

Masa hadapan, Keunikan (kelainan), Kelestarian, Kemanusiaan, Kesejagatan, Perubahan, Pengorbanan