Misi & Visi

usm the brand

Visi

"Mentransformasikan Pendidikan Tinggi untuk Kelestarian Hari Esok"

Misi

USM ialah universiti perintis, berintensifkan penyelidikan rentas bidang yang memperkasakan bakat masa hadapan dan mengupayakan golongan terkebawah demi mentransformasi kesejahteraan sosioekonomi mereka.

Nilai

Kualiti, kesetaraan, ketersediaan, ketercapaian, ketersanggupan dan kesesuaian   

Teras

Keilmuan, Masa hadapan, Keunikan (kelainan), Kelestarian, Kemanusiaan, Kesejagatan, Perubahan, Pengorbanan, Kesejahteraan