Piagam Pelanggan

Kami beriltizam untuk mencapai misi dan wawasan USM dengan :

  1. Memperkasa mahasiswa dengan nilai-nilai dan ciri-ciri  yang diterima dalam pasaran tempatan & global.
  2. Menghakupaya mahasiswa untuk meningkatkan bakat kepimpinan masa hadapan bagi membina modal insan yang holistik dan  peka kepada isu-isu kemasyarakatan dan perubahan global dalam proses pembinaan negara.
  3. Memperkasakan para penyelidik untuk meningkatkan hasil penyelidikan & inovasi yang diiktiraf dan memberi impak kepada masyarakat dan kelangsungan dunia yang lestari.
  4. Memperkasa kecemerlangan akademik melalui pembangunan profesional yang berterusan dan teknologi terkehadapan.
  5. Mendidik dan mengukuhkan usaha merealisasikan agenda kelestarian Universiti.
  6. Mengukuhkan jaringan kerjasama Universiti dalam pelbagai rangkaian strategik tempatan & global.
  7. Memperkasa tadbir urus Universiti melalui penambahbaikan kualiti & pembangunan profesional  yang berterusan.