Lembaga Gabenor


Pengerusi 
Datuk Dr Awang Adek Hussin newDato’ Dr. Awang Adek Bin Hussin


Ahli-ahli 
00 ProfRafiq1Profesor Dato' Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan, FASc.

Naib Canselor

DrRobiahYunus

 

Profesor Ir. Dr. Robiah Binti Yunus
Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

ProfKarim

 


Profesor Dr. Abd. Karim Alias
Ahli Senat Universiti (Profesor)

DatoJafriMalin

Profesor Dato’ Dr. Jafri Malin Abdullah
Ahli Senat Universiti (Profesor)

t mahalel

 

Dato' Seri Farizan Bin Darus
Sektor Swasta/Badan Profesional

NAzam


Mr. Noor Azam Mohd Noor
Alumni USM

PEDDr Hassan Said

 


Profesor Emeritus Dato’ Dr. Hassan bin Said
Wakil Dalam/Luar Universiti

nophoto21

Cik Shamili Poonmalar A/P Vellapandian
Wakil Kementerian Kewangan Malaysia

DatukCheMokhtar


Datuk Che Mokhtar Bin Che Ali
Wakil Masyarakat


Setiausaha
Dr Musa Ali


Dr. Hj. Musa Ali
S.S.P., B.Soc.Sc., M.P.A. (U.S.M.), DHRM (Murdoch)


Ex-Officio
farhanTimbalan Naib Canselor  (Akademik Dan Antarabangsa)
Profesor Dato’ Dr. Narimah Samat

ProfAbdulRahman

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)
Profesor Dato' Ir. Dr. Abdul Rahman Mohamed FASc
D.S.P.J., J.M.N., B.C.N., B.Sc. (Southern California), M.Sc., Ph.D. (New Hampshire), CEng., FIChemE (U.K.), P.Eng, MIEM

Aldrin2

 

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni)
Profesor Dr. Aldrin Abdullah

ProfMdRoslanHashim

Timbalan Naib Canselor (Kelestarian dan Pembangunan Institusi)
Profesor Dr. Md Roslan Hashim

sukari halim

Pengarah Kampus Kesihatan
Profesor Dr. Shaiful Bahari Ismail

NOR AZAZI ZAKARIA

 

Pengarah Kampus Kejuruteraan
Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria
Dip., B.Sc. (U.T.M.), M.Sc., Ph.D. (Newcastle)

Dr Musa Ali

 

Pendaftar
Dr. Hj. Musa Ali
S.S.P., B.Soc.Sc., M.P.A. (U.S.M.), DHRM (Murdoch)

kamarul ariffin

Bendahari
Encik Kamarul Ariffin Ngah
 

KHAIRUL ANUAR CHE AZMI

Penasihat Undang-Undang
Dr. Khairul Anuar Che Azmi
LL.B. (Hons.), IIUM, I.A.M.A. (Mediation), CIArb (Arbitration), Master Intellectual Property (U.K.M.), D.B.A. (U.U.M.), CeIO, Advocate & Solicitor