Penaung

Penaung untuk Universiti Apex

DYMMSultanMuhammadV Apex

 

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG XV SULTAN MUHAMMAD V

D.K., D.M.N., D.K.(Selangor), D.K.(Negeri Sembilan), D.K.(Johor), D.K.(Perak), D.K.(Perlis), D.K.(Kedah), D.K.(Terengganu), S.P.M.K., S.J.M.K.. S.P.K.K., S.P.S.K.