Pengurusan Tertinggi

Naib Canselor

prof asma

 

 

 

 

Profesor Datuk Dr. Asma Ismail FASc
P.J.N., D.S.D.K., P.S.K., S.M.P., B.C.N., B.Sc. (Distinction) (Nevada), M.A. (Indiana), Ph.D. (Nevada), Hon. D.Sc. (Glasgow)

 


Timbalan Naib Canselor

farhan

 

 

 

 

Akademik dan Antarabangsa

Profesor Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah B.Engineering (Washington DC), M.Sc.(University of London), Ph.D.(University of London)

 

ProfAbdulRahman

 

 

 

Jaringan Industri & Masyarakat
Profesor Dr. Abdul Rahman Mohamed FASc
B.C.N., B.Sc. (Southern California), M.Sc., Ph.D. (New Hampshire), CEng., FIChemE (U.K.), FASc.

 

 

ProfAdnan

 

 

 

 

Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Profesor Dato' Dr. Adnan Hussein 
D.S.P.N., D.S.P.J., J.M.N., Cert.Ed., B.A. (U.K.M.), M.Sc. (Iowa State), Ph.D. (Utah)

 

 

ProfMJ

 

 

 

 

Penyelidikan dan Inovasi
Profesor Dato' Dr. Muhamad Jantan
D.P.M.P., D.S.P.N., D.J.N., B.Sc. (Warwick), Ph.D. (Wales)

 AHMAD SUKARI HALIM 

 

 

 

Pengarah Kampus Kesihatan
Profesor Dr. Ahmad Sukari Halim
S.M.P., P.S.K., A.M. (Mal), B.Sc., M.D., Med. Spec. Surg., Med. Spec. Plast. Surg. (Leuven), F.C.C.P. (Belgium)

 

 

NOR AZAZI ZAKARIA

 

 

 

 

Pengarah Kampus Kejuruteraan
Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria
Dip., B.Sc. (U.T.M.), M.Sc., Ph.D. (Newcastle)

 


 

10

 

 

 

 

 

Pendaftar
Profesor Dato' Dr. Abd. Aziz Tajuddin
D.S.P.J., B.C.N., B.Sc. (Salford), Ph.D. (Surrey), FIPM

 

 

DrRohayati

 

 

 

 

Bendahari
Dr. Rohayati Mohd. Isa
B.Ac. (U.K.M.), Adv. Dip. IS, M.IT (U.S.M.), Ph.D. (Tasmania)

 

 

nophoto

 

 

 

 

Pemangku Ketua Pustakawan
Puan Engku Razifah Binti Engku Chik
B.A. (Kepujian)(U.K.M.), Postgrad DipLib (U.i.T.M.)

 

 

 

mlegal

 

 

 

Penasihat Undang-Undang
Dr. Khairul Anuar Che Azmi,
LL.B. (Hons.), IIUM, I.A.M.A. (Mediation), CIArb (Arbitration), Master Intellectual Property (U.K.M.), D.B.A. (U.U.M.), CeIO, Advocate & Solicitor

 

  

sy2

 

 

 

 

Ombudsman
Profesor Dato' Seri Md. Salleh Yaapar Jufa
D.P.P.N., D.S.P.N., D.J.N., P.K.T., P.J.K., Cert.Ed., B.A. (Malaya), M.A. (Philipp), M.A., Ph.D. (Temple)