Pengurusan Tertinggi

Naib Canselor

prof asma

 

 

 

 

Profesor Datuk Dr. Asma Ismail FASc
P.J.N., D.S.D.K., P.S.K., S.M.P., B.C.N., B.Sc. (Distinction), Biology (Nevada), M.A Microbiology (Indiana), Ph.D Cellular and Molecular Biology (Nevada), Hon. D.Sc. (Glasgow), Hon. D.Univ. (Keele), Hon. D.Litt. (Kyoto)

 


Timbalan Naib Canselor

farhan

 

 

 

 

 

Akademik dan Antarabangsa

Profesor Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah B.Engineering (Washington DC), M.Sc.(University of London), Ph.D.(University of London)

 

ProfMJ

 

 

 

  

Penyelidikan dan Inovasi
Profesor Dato' Dr. Muhamad Jantan
D.P.M.P., D.S.P.N., D.J.N., B.Sc. (Warwick), Ph.D. (Wales)

 

ProfAdnan

 

 

 

 

Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni
Profesor Dato' Dr. Adnan Hussein 
D.S.P.N., D.S.P.J., J.M.N., Cert.Ed., B.A. (U.K.M.), M.Sc. (Iowa State), Ph.D. (Utah)

 

 

ProfAbdulRahman

 

 

 

Jaringan Industri & Masyarakat
Profesor Ir. Dr. Abdul Rahman Mohamed FASc
B.C.N., B.Sc. (Southern California), M.Sc., Ph.D. (New Hampshire), P.Eng, MIEM

 sukari halim 

 

 

Pengarah Kampus Kesihatan
YBhg. Profesor Dato’ Paduka Dr. Ahmad Sukari Halim
S.M.P., P.S.K., A.M. (Mal), B.Sc., M.D., Med. Spec. Surg., Med. Spec. Plast. Surg. (Leuven), F.C.C.P. (Belgium)

 

 

NOR AZAZI ZAKARIA

 

 

 

 

Pengarah Kampus Kejuruteraan
Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria
Dip., B.Sc. (U.T.M.), M.Sc., Ph.D. (Newcastle)

 


 

Dr Musa Ali

 

 

 

  

Pendaftar
Dr. Musa Ali
B.Soc.Sc., M.P.A. (U.S.M.), DHRM (Murdoch)

 

 

DrRohayati

 

 

 

 

Bendahari
Dr. Rohayati Mohd. Isa
B.Ac. (U.K.M.), Adv. Dip. IS, M.IT (U.S.M.), Ph.D. (Tasmania)

 

 

engku razifah

 

 

 

 

Ketua Pustakawan
Puan Engku Razifah Binti Engku Chik
B.A. (Kepujian)(U.K.M.), Postgrad DipLib (U.i.T.M.)

 

 

 

mlegal

 

 

 

Penasihat Undang-Undang
Dr. Khairul Anuar Che Azmi,
LL.B. (Hons.), IIUM, I.A.M.A. (Mediation), CIArb (Arbitration), Master Intellectual Property (U.K.M.), D.B.A. (U.U.M.), CeIO, Advocate & Solicitor

 

  

sy2

 

 

 

 

Ombudsman
Profesor Dato' Seri Md. Salleh Yaapar
D.P.P.N., D.S.P.N., D.J.N., P.K.T., P.J.K., Cert.Ed., B.A. (Malaya), M.A. (Philipp), M.A., Ph.D. (Temple)