Pengurusan Tertinggi

Naib Canselor

prof asma

 

 

 

 

Profesor Datuk Dr. Asma Ismail FASc
P.J.N., D.S.D.K., P.S.K., S.M.P., B.C.N., B.Sc. (Distinction) (Nevada), M.A. (Indiana), Ph.D. (Nevada), Hon. D.Sc. (Glasgow)

 


Timbalan Naib Canselor

ProfAhmadShukri

 

 

 

 

Akademik dan Antarabangsa

Profesor Dato' Dr. Ahmad Shukri Mustapa Kamal 
D.S.P.N., D.S.P.J., S.M.P., B.Sc., M.Sc., Ph.D. (London), FIPM

 

ProfAbdulRahman

 

 

 

Jaringan Industri & Masyarakat
Profesor Dr. Abdul Rahman Mohamed FASc
B.C.N., B.Sc. (Southern California), M.Sc., Ph.D. (New Hampshire), CEng., FIChemE (U.K.), FASc.

 

 

ProfAdnan

 

 

 

 

Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Profesor Dato' Dr. Adnan Hussein 
D.S.P.N., D.S.P.J., J.M.N., Cert.Ed., B.A. (U.K.M.), M.Sc. (Iowa State), Ph.D. (Utah)

 

 

ProfMJ

 

 

 

 

Penyelidikan dan Inovasi
Profesor Dato' Dr. Muhamad Jantan
D.P.M.P., D.S.P.N., D.J.N., B.Sc. (Warwick), Ph.D. (Wales)

 AHMAD SUKARI HALIM 

 

 

 

Pengarah Kampus Kesihatan
Profesor Dr. Ahmad Sukari Halim
S.M.P., P.S.K., A.M. (Mal), B.Sc., M.D., Med. Spec. Surg., Med. Spec. Plast. Surg. (Leuven), F.C.C.P. (Belgium)

 

 

farhan

 

 

 

 

 

Pengarah Kampus Kejuruteraan
Profesor Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah
B.Engineering (Washington DC), M.Sc.(University of London), Ph.D.(University of London)

 


 

10

 

 

 

 

 

Pendaftar
Profesor Dato' Dr. Abd. Aziz Tajuddin
D.S.P.J., B.C.N., B.Sc. (Salford), Ph.D. (Surrey), FIPM

 

 

DrRohayati

 

 

 

 

Bendahari
Dr. Rohayati Mohd. Isa
B.Ac. (U.K.M.), Adv. Dip. IS, M.IT (U.S.M.), Ph.D. (Tasmania)

 

 

AliAbdRahim

 

 

 

 

Ketua Pustakawan
Ali Abd. Rahim 
B.Sc. (Kepujian)(U.K.M.), Postgrad DipLib (U.i.T.M.)

 

 

 

mlegal

 

 

 

Penasihat Undang-Undang
Dr. Khairul Anuar Che Azmi,
LL.B. (Hons.), IIUM, I.A.M.A. (Mediation), CIArb (Arbitration), Master Intellectual Property (U.K.M.), D.B.A. (U.U.M.), CeIO, Advocate & Solicitor

 

  

sy2

 

 

 

 

Ombudsman
Profesor Dato' Seri Md. Salleh Yaapar Jufa
D.P.P.N., D.S.P.N., D.J.N., P.K.T., P.J.K., Cert.Ed., B.A. (Malaya), M.A. (Philipp), M.A., Ph.D. (Temple)