Pengurusan Tertinggi

Naib Canselor

00 ProfRafiq1

 

 

 

Profesor Dato' Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan, FASc.

 


Timbalan Naib Canselor

farhan

 

 

 

 

Akademik dan Antarabangsa

Profesor Dato’ Dr. Narimah Samat

 

ProfAbdulRahman

 

 

  

Penyelidikan dan Inovasi
Profesor Dato' Ir. Dr. Abdul Rahman Mohamed FASc
D.S.P.J., J.M.N., B.C.N., B.Sc. (Southern California), M.Sc., Ph.D. (New Hampshire), CEng., FIChemE (U.K.), P.Eng, MIEM

 

Aldrin2

 

 

 

Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni
Profesor Dr. Aldrin Abdullah 

 

 

ProfMdRoslanHashim

Kelestarian dan Pembangunan Institusi
Profesor Dr. Md Roslan Hashim

 

 

 farhan
 

 

 

Pengarah Kampus Kesihatan
Profesor Dr. Shaiful Bahari Ismail

 

 

NOR AZAZI ZAKARIA

 

 

 

 

Pengarah Kampus Kejuruteraan
Profesor Dr. Nor Azazi Zakaria
Dip., B.Sc. (U.T.M.), M.Sc., Ph.D. (Newcastle)

 


 

Dr Musa Ali

 

 

 

  

Pendaftar
Dr. Musa Ali
B.Soc.Sc., M.P.A. (U.S.M.), DHRM (Murdoch)

 

 

 

 

  

Bendahari
Encik Kamarul Ariffin Ngah

 

 

Rugayah


 

 

 

 

Ketua Pustakawan
Puan Rugayah Binti Ali

 

 

 

mlegal

 

 

 

Penasihat Undang-Undang
Dr. Khairul Anuar Che Azmi,
LL.B. (Hons.), IIUM, I.A.M.A. (Mediation), CIArb (Arbitration), Master Intellectual Property (U.K.M.), D.B.A. (U.U.M.), CeIO, Advocate & Solicitor

 

  

sy2

 

 

 

 

Ombudsman
Profesor Dr. Sofri Bin Yahya