Pendidikan Jarak Jauh

Program Pengajian Pengajian Jarak Jauh (Ijazah Pertama) 


Program Pengajian Jarak Jauh (PPJJ), yang dimulakan oleh Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1971, adalah program pembelajaran jarak jauh utama yang ditawarkan di Malaysia.
Kursus-kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah sama dengan yang dikejar oleh pelajar sepenuh masa di kampus / universiti. Bahan pengajaran terdiri daripada bahan bercetak, pita rakaman dan pelbagai kelengkapan media lain.

Tempoh kajian bermula dari sekurang-kurangnya 5 tahun kepada maksimum 12 tahun. Calon yang berjaya akan diberi / diberikan mana-mana Ijazah Sarjana Muda berikut ini:

  • Sarjana Muda Sains (Kepujian)
  • Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Kepujian)
  • Sarjana Muda Sastera (Kepujian)
  • Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian)


Permohonan untuk mengikuti program ini boleh dihantar secara online melalui saluran e-Pohon.