Kalendar Akademik

Kalendar akademik menyediakan rangka kerja aktiviti di dalam satu sidang akademik. Sidang akademik tahunan di USM di bahagikan kepada dua semester dan juga kursus-kursus yang di kendalikan semasa cuti akhir semester. USM mengadaptasi Sistem Semester dan semester pertama bermula pada pertengahan tahun.

09 September 2019  – 06 September 2020 (52 Minggu)

KALENDAR AKADEMIK 2018/2019
10 September 2018  – 08 September 2019 (52 Minggu)