Kalendar Akademik

Kalendar akademik menyediakan rangka kerja aktiviti di dalam satu sidang akademik. Sidang akademik tahunan di USM di bahagikan kepada dua semester dan juga kursus-kursus yang di kendalikan semasa cuti akhir semester. USM mengadaptasi Sistem Semester dan semester pertama bermula pada pertengahan tahun.

5 September 2016 - 3 September 2017 (52 Minggu)

7 September 2015 - 4 September 2016 (52 Minggu)

9 September 2014 - 7 September 2015 (52 Minggu)