Skip to main content

Universiti Sains Malaysia

PERSIDANGAN ANTARABANGSA ZAKAT PULAU PINANG 2024 YANG BERTEMAKAN ”INOVASI TADBIR URUS ZAKAT DALAM MERAPATKAN KESENJANGAN SOSIOEKONOMI UMMAH”.
Thursday 15 February 2024, 07:00am - 01:00pm
Hits : 590

PERSIDANGAN INI AKAN DIRASMIKAN OLEH TUAN YANG TERUTAMA TUN DATO’ SERI UTAMA AHMAD FUZI BIN HAJI ABDUL RAZAK, YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG DAN YANG AMAT BERHORMAT DATO’ SERI UTAMA ANWAR BIN IBRAHIM, PERDANA MENTERI SEBAGAI PENGUCAPTAMA.

Location Dewan Budaya, USM